Tjänster

Vad erbjuder vi?

Drönarflygskolan erbjuder flera olika nivåer av utbildningar och en rad andra tjänster.

UTBILDNINGAR

Grundutbildning Lågrisk-flygning. Ger nödvändig kunskap för att flyga i enlighet med Transportstyrelsens C1 krav.

 

Drönarflygskolan satsar i första hand på tvådagars intensivkurser i drönarhantering. Efter genomgången kurs skall eleven kunna hantera sin drönare så bra att han/hon kan fortsätta öva själv. Eleven får ett slags ensamflygbevis. För att bli en fulländad drönarpilot krävs åtskilliga timmar vid spakarna. Den första dagen ägnas åt teori där vi går igenom bl.a. Lagar och regler, Säkerhetsanalys, Hur fungerar en drönare, foto & film m.m. Både första dagens teori och andra dagens flygövningar avslutas med ett prov som med godkänt resultat ger ett diplom som bevis på kunskaper i säker och laglig drönarflygning.

 

Denna kurs finns i en upplaga för ”blåljuspersonal” där dessa gruppers speciella önskemål tillgodoses. Vi talar om hur man snabbt får upp drönaren i luften. Behovet av IR-utrustning. Vi talar om olika regler vid utryckning och nöd. Vi berör streamingtjänster och hur man snabbt kan vidarebefordra bilder från drönarens kamera.

Vidareutbildning - Låg- till medelrisk-flygning. Förbereder dig för Transportstyrelsens teoretiska och praktiska test för intyg att flyga i enlighet med C2 krav.

 

På planeringsstadiet finns också vidareutbildning för mer erfarna piloter och användning av tyngre och mera avancerade drönare. Avsikten är här att eleven skall kunna få ett godkänt bevis från Transportstyrelsen för flygning med drönare upp till 25 kg.

Specifika vidareutbildningar - I enlighet med dina eller ditt företags behov, för att söka tillstånd för att flyga I enlighet med C5 krav.

 

Yrkesspecifika vidareutbildningar - Utveckling av drönare som ett verktyg inom branschspecifika behov.

 

Radiotelefoni - Under vissa förhållanden behöver du kunna kommunicera med det bemannade luftfartssystemet.

 

Film och Foto - Fördjupa dina kunskaper i att kunna utnyttja drönarens kamerautrustning.

 

Delar av kunskaper för att få ett flygcertifikat (PPL) - Här har vi plockat ut de delar av PPLutbildningen som är viktiga att känna till vid drönarflygning, t.ex. vid flygplatsernas

kontrollområden. Vi går även igenom lufttryck, väder, m.m.

 

Driftshandbok, (DH) - När nya EU regler för drönare börjar gälla under 2019, kommer behovet av dokumentation I form av DH att öka. Denna kurs ger dig ett ramverk och stöd hur DH skall byggas upp.

 

Riskanalys - När nya EU regler för drönare börjar gälla under 2019, kommer behovet av riskanalys att öka. Denna kurs ger dig ett ramverk och stöd för hur du skall utföra analysen och dokumentationen av det. Proceduren blir en del av din DH.

 

Återkommande träning - I allmänna kursen går vi i genom nyheter av regelverksutveckling, drönarbranschen, den mänskliga faktorn kontra drönare och specifika önskemål. I specifika kursen går vi genom din specifika driftshandbok, inte minst med tanke på uppdateringar och regelverksutveckling. Vi går också igenom frågor relaterade till ”Den mänskliga faktorn” i din organisation och dina specifika önskemål.

 


TJÄNSTER

Flyguppdrag med drönare - Vi utför uppdrag enligt dina önskemål.

 

Utöver utbildningsverksamheten ställer Drönarflygskolan sina resurser till förfogande för flyguppdrag. Det kan gälla allt från bränder, olyckor, skogsbränder, stormskador och sökinsatser till inspektioner av byggnadsverk, skogs- och lantbruk och fotografering för kartunderlag.

Projekt - Vi kan utföra projekt-förstudier för er som tänker använda drönare i framtiden.

 

Projektledning och stöd - Vi kan medverka i dina drönarutvecklingsprojekt i olika roller.

 

Operationell/Teknisk organisation - Vi kan under kortare eller längre perioder medverka i din organisation i olika roller.

 

Framtagning av Driftshandbok och Teknisk Manual - Vi kan producera dina manualer för att kvalitetssäkra din verksamhet och att de på kortaste möjliga tid och till minsta kostnad kan passera Transportstyrelsens granskning och godkännande.

 

Uppdatering av manualer - Vi kan regelbundet uppdatera dina manualer så att de hela tiden är ”up to date”.

 

Du kan ingå i vår organisation - Vi är under utveckling att skapa egen organisation som har Driftshandbok och Teknisk Manual och är godkänd av Transportstyrelsen. Du kan ingå i vår organisation för att få alla privilegierna utan att behöva investera alla de kostnader som krävs för Transportstyrelsens godkännande.